34. ANKEM 2019 Kongresi Genel Konuları

 • Akılcı antibiyotik kullanımı
 • Antifungaller
 • Antiviraller
 • Aşı ile önlenebilir/ihbarı zorunlu hastalıklar epidemiyolojisi
 • Ergen-erişkin-sağlık çalışanı aşılaması
 • Yeni aşılar
 • Aşı ve infeksiyon hastalıklarında farmakoekonomi
 • Ateşli hastanın yönetimi
 • Cerrahi infeksiyonlar
 • Cerrahi profilaksi
 • Cerrahi infeksiyonlar ve beslenme
 • Dirençli bakterilerin yayılımını önleme stratejileri
 • Dezenfeksiyon/antisepsi/sterilizasyon uygulamaları
 • Hastane infeksiyonları
 • Hekimlik ve hukuki sorunlar
 • HIV pozitif/immün yetmezlikli hasta yönetimi
 • İmmunsupresif tedavi alanlarda infeksiyon değerlendirmesi
 • İnfeksiyon hastalıklarında alternatif ve komplemanter tedaviler
 • İnfeksiyon yönetiminde laboratuvarın akılcı kullanımı
 • Olgularla nötropenik ateş
 • Olgularla transplant infeksiyonu
 • Olgularla yoğun bakım ve kritik hasta infeksiyonu
 • Mikrobiyata
 • Sepsis 2019
 • Tüberküloz
 • Viral solunum yolu infeksiyonları
 • Vulvo vajinitler
 • Yenidoğanda infeksiyon yönetimi

34. ANKEM Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kongresi © 2019