Önemli Tarihler

  • Bildiri (Sözel ve Poster) Son Gönderim Tarihi
  • 27 Mart 2019
  • Bildiri(Sözel ve Poster) Değerlendirme Sonuçları Kabul-Red Bildirim Tarihi
  • 1 Nisan 2019
  • İndirimli Kayıt-Konaklama Ücretleri için Son Başvuru Tarihi
  • 15 Mart 2019
  • E-Poster Son Gönderim Tarihi
  • 22 Nisan 2019
Not : E-Poster Son Gönderim Tarihi, Kongre Bilim Kurulu tarafından kabul edilen poster bildirilerin istenilen formatta (ppt veya pptx) son gönderilme tarihidir.

34. ANKEM Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kongresi © 2019